loading

Ubezpieczenia

 

PZUPROGRAM PROMESA PZU

 

Oferta skierowana jest do nabywców i posiadaczy samochodów wszystkich marek zarówno nowych jak i używanych do 10 roku ich eksploatacji podlegających rejestracji w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Oferta obejmuje następujące ryzyka ubezpieczeniowe:

 

 • obowiązkowe ubezpieczenie
 • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu (OC).
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK).
 • ubezpieczenie autocasco w ruchu krajowym i zagranicznym (AC).
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
 • ubezpieczenie Assistance Polska na terytorium RP (Assistance Polska).

 

W przypadku pojazdów marki Opel, Chevrolet, Cadillac, Corvetta, Saab zastosowanie mają warunki szczególne, które to mają promować punkt dealerski, jako źródło pozyskiwania klienta dla PZU.

 

Są to następujące warunki:

 

 • Wartość fabrycznie nowego pojazdu nabytego na terytorium RP, potwierdzonego fakturą zakupu nie ulega zmianie dla celów umowy ubezpieczenia przez okres 9 miesięcy od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, że:
  • przebieg pojazdu nie przekroczył 15.000 km,
  • pojazd nie uległ uszkodzeniu,
  • nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu, w punktach sprzedaży autoryzowanych przez producenta nie nastąpiło obniżenie ceny fabrycznie nowego pojazdu, o tych samych parametrach technicznych wraz z wyposażeniem, co pojazd będący przedmiotem ubezpieczenia.
 • Nie ma zastosowania zwyżka składki za ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy, z tytułu rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o kierowanie pojazdem przeznaczonym do nauki jazdy
 • Nie ma zastosowania zwyżka składki za ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy, za odstąpienie od pomniejszania sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie nie przekraczające 40% sumy ubezpieczenia dla pojazdów do 5 roku eksploatacji. (wg taryfy PZU standardowa zwyżka to 30 % składki AC).
 • Ubezpieczeniem, bez pobierania dodatkowej składki, objęte są udokumentowane koszty korzystania z pojazdu zastępczego o zbliżonych parametrach technicznych do ubezpieczonego pojazdu, w okresie wykonywania naprawy pojazdu na terytorium RP. Suma ubezpieczenia w zakresie ryzyka "pojazdu zastępczego" wynosi 500zł i ma zastosowanie dla samochodów do 3 roku eksploatacji przy szkodach częściowych przekraczających wartość 4.000zł. Decyzja o przyznaniu pojazdu zastępczego podejmowana jest po dokonaniu oględzin przez pracownika Pionu Likwidacji Szkód lub uprawnionego do dokonania oględzin i sporządzenia kalkulacji kosztów naprawy pracownika ASO.(dotyczy marek Opel i Chevrolet)
 • Zastosowanie 20% udziału własnego posiadacza pojazdu w szkodach częściowych, likwidowanych poza siecią autoryzowanych Dealerów GM w Polsce powoduje zastosowanie dodatkowej 5% zniżki składki w ryzyku Autocasco. (dotyczy marek Opel i Chevrolet)
 • Likwidacja szkód następuje w formie bezgotówkowej w sieci serwisowej Opel / Chevrolet.

 

Składka OC:

 

Przy wyliczeniu składki bazowej brane są pod uwagę następujące zmienne charakteryzujące posiadaczy:

 

 • Klient indywidualny (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność i ubezpieczająca pojazdy nie wykorzystywane do działalności gospodarczej
 • Mały i średni podmiot gospodarczy (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i ubezpieczająca pojazdy wykorzystywane do działalności gospodarczej
 • Kod pocztowy miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • Pojemność pojazdu
 • Marka, typ i model pojazdu

 

Do uzyskanej składki bazowej możemy zastosować odpowiednie zniżki i zwyżki składki, które są uzależnione od:

 

 • Posiadanych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
 • Wieku posiadacza lub użytkownika pojazdu
 • Okresu eksploatacji pojazdu
 • Kontynuacji ubezpieczenia
 • Jednorazowej opłaty składki

 

Składka bazowa AC "Ruch i postój" i AC "Kradzież"

 

W wyliczeniu składki bazowej brane są pod uwagę następujące zmienne charakteryzujące posiadaczy:

 

 • Kod pocztowy miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • Marka, typ i model pojazdu

 

Do uzyskanej składki bazowej możemy zastosować odpowiednie zniżki i zwyżki składki, które są uzależnione od:

 

 • Posiadanych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
 • Wieku posiadacza lub użytkownika pojazdu
 • Okresu eksploatacji pojazdu
 • Kontynuacji ubezpieczenia
 • Jednorazowej opłaty składki
 • Dziecko do 16 lat
 • Planowanego rocznego przebiegu pojazdu
 • Okresu posiadania prawa jazdy
 • Dodatkowego zabezpieczenie przeciw kradzieżowe

 

Informacje dodatkowe:

 

Czy można płacić w ratach?

 

Tak, istnieje możliwość zapłaty składki ubezpieczenia w dwóch oraz w czterech ratach. Pierwsza rata jest płatna w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, druga rata po 6 miesiącach. Natomiast w przypadku płatności w czterech ratach, płatność następuje co trzy miesiące. Raty mają różną wysokość, ponieważ pierwsza rata zawiera całą składkę NW.

 

Jakich zabezpieczeń samochodu wymagamy?

 

W przypadku samochodów osobowych oraz ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne o ład. 750 kg do wartości 50.000 zł wymagamy jednego zabezpieczenia, jeśli wartość samochodu powyżej 50.000 do 110.000 PLN wymagane są dwa zabezpieczenia (1 o wyższym poziomie zabezpieczenia np. autoalarm, blokada skrzyni biegów).

 

W przypadku samochodów ciężarowych o ład. powyżej 750 kg do 2 ton oraz mikrobusy do wartości 90.000 zł wymagamy jednego zabezpieczenia, a dla samochodów których wartości przekracza 90.000 zł wymagamy dwóch zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.

 

  
Do góry