loading

WYNAJEM AUTOBOX-ÓW (CAR-BOX)
 

Wynajem boxów

Wynajem boxów

Wynajem boxów

                          

Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wypożyczenie wg. następującego cennika:

 

  • 1 – 6 dni : 30.- stawka dzienna
  • 7 – 13dni : 25,- stawka dzienna
  • powyżej 14dni: 20,- stawka dzienna

 

Uwaga! Opłata obowiązuje od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu włącznie.

 

W dniu podpisania Umowy Wypożyczenia, firma „Reg Benz” pobiera kaucję w wysokości 400 zł ( na okres wypożyczenia autoboxa ).

 

W razie uszkodzenia autoboxa, kaucja zostanie zwrócona w terminie późniejszym i pomniejszona będzie o koszt naprawy uszkodzonego autoboxa.

 

Za każdy dzień zwłoki ( wliczając dzień oddania ) BIORĄCY DO WYPOŻYCZENIA uiszcza opłatę w wysokości podwójnej zadeklarowanej stawki dziennej. Dopuszcza się przedłużenie okresu wynajmu poza zadeklarowany w punkcie 2, wówczas opłata za każdy dodatkowy dzień zostanie obliczona wg. pierwotnej stawki najmu; w przypadku wcześniejszego poinformowania o nie oddaniu boksu w terminie, stawka dzienna nie podlega obostrzeniom.

 

Wypożyczający oświadcza znajomość zasad użytkowania boksu dachowego, m.in. zasad bezpieczeństwa:

 

  • nie przekraczania dozwolonej prędkości jazdy 130 km/h
  • nie przekraczania maksymalnej ładowności boksu tj. 50 kg
  • użytkowanie zgodnie z zaleceniami producenta


     

 

Wynajem boxówWynajem boxówWynajem boxów
Wynajem boxówWynajem boxówWynajem boxów
Do góry